Hold typer

Hvalpehold: For alle hvalpe i aldere 8 uger til 5 måneder

Deltagelse på et hvalpehold er med til at give din hvalp den bedste start i livet. På hvalpeholdet arbejder vi med de basale kompetencer der er med til at give dig en velafbalenceret og trænbar hvalp. Vi fokuserer bl.a. på at du får etableret en god kontakt til hvalpen, at hvalpen lære at lære, at I lærer hvordan I bedst kan lege sammen og at den lærer at udvise selvkontrol i forskellige situationer. Vi træner også de grundlæggende øvelser, så indkal, gå pænt i snor, sit, dæk, osv.

Grundtræning: For alle hunde over 5 måneder

Er du interesseret i klikkertræning, man har aldrig prøvet det før, så er grundtræning noget for dig. På den teoriaften der ligger før kursusstart får du en grundig og letforståelig gennemgang af den teori der ligger bag klikkertræning. På træningspladsen får du så mulighed for at afprøve det i praksis. Hunden lærer i løbet af kurset dels nogle basale kompetencer, som f.eks. at lære at lære, dels relevante øvelser som er brugbare i din dagligdag med hunden. Undervisningen tilrettelægges så der tages hensyn til den enkelte hund/førers ambitionniveau.

Hverdagslydighed: For alle hunde der har klikkererfaring fra enten hvalpe- eller grundtræningsholdet

Fokus er på de almindelige lydighedsøvelser, der er brugbare i din hverdag med din hund, f.eks. indkald, ligge roligt, hilse pænt osv. Derudover krydres holdet med forskellige tricks.

Konkurrencelydighed: For alle der har lyst til at træne konkurrencelydighed og som har klikkererfaring.

Hund & Træning tilbyder træning i konkurrencelydighed uanset hvilket ambitionsniveau du har. Fra "jeg har lyst til at prøve" til eliteniveau. Vi tager udgangspunkt i DKK lydighedsprogram, men går du i DcH, PH eller lignende er du meget velkommen. Fokus vil være på opdeling og kriterisætning af øvelserne, så de passer til dig og din hund.

 

Træning af hunde

Jeg arbejder for Hund & Træning, hvor vi tilbyder flere forskellige former for træning. Fælles for dem alle er et ønske om at hjælpe dig og din hund bedst muligt, med den træning I har lyst til. Det kan være alt fra at få en familiehund, der fungerer godt i jeres dagligdag til ønsket om at gå til konkurrencer (lydighed, rally, jagt) med hunden.

Den træning jeg og resten af Hund & Træning kan tilbyde er baseret på viden om, hvordan hunde lærer. Målet med alle typer for træning, uanset om det er alm. hverdagstræning eller konkurrencetræning, er at få hunden til at udføre en adfærd på et signal fra os. Det kan være at komme når der bliver kaldt, gå pænt i snor, sidde og dække eller evt. apportere.

Basalt set er der to veje til målet: Man kan få hunden til at udføre adfærd fordi den derved kan undgå et ubehag eller man kan få hunden til at udføre adfærd fordi den derved opnår noget behageligt. Den sidste mulighed er den jeg vælger at træne hund efter selv og også den vi hos Hund & Træning underviser efter. Når hunde arbejder for at opnå noget behageligt (godbidder, legetøj, osv.) får man hunde der er glade, initiativrige og som har lyst til at samarbejde. Bruger man ubehag (alt fra skæld us til fysisk afstraffelse) bliver hunden passiv og tør kun gøre noget når den er helt sikker på at det ikke medfører ubehag.

De to veje er de to veje sanseindtryk kan gå gennem hjernen. Det betyder at det er hverken eller. Man kan med andre ord ikke nogle gange belønne hunden og andre gange skælde den ud og samtidigt få den fulde effekt af at belønne hunden. Det skyldes at ubehag altid vægter højere end belønning.

Hos Hund & Træning underviser vi i klikkertræning. Du behøver ikke at bruge en klikker, for at deltage på  holdene, men du vil blive bedt om at have et markørsignal. Et markørsignal er et signal der fortæller hunden at det den gjorde lige nu var rigtigt og at der kommer en belønning til den lige om lidt. Det er lidt ligesom at tage et billede af den adfærd du gerne vil have. Jo bedre du er til at arrangere situationen, så din hund vælger den adfærd du gerne vil have og jo bedre du er til at time dit markørsignal, så du giver det lige når hunden gør det ønskede, jo mere effektiv bliver din træning.